Taahhütname
Tarafıma elektronik beyanname gönderme yetkisinin verilmesi halinde;

1. Maliye Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyacağımı,

2. Tarafıma verilmiş şifreden sorumlu olduğumu, şifreyi herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı, kullanımına izin vermeyeceğimi, başka amaçlarla kullanmayacağımı, almış olduğum şifrem ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda Ankara Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne bildireceğimi,

3. Şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Müdürlüğü'ne bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı,

4. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Ankara Büyükşehir Belediyesi kayıtlarının esas alınacağını,

5. Şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin tarafımdan imzalanmış sayılacağını, kabul ve taahhüt ediyorum.